Tuesday, November 11, 2008

PIC Generated PAL Video

Ik wilde eens kijken of het mogelijk was om een redelijke resolutie te halen met een PIC, voor dit project heb ik gebruik gemaakt van een PIC16F648 die beschikt over 8 KB flash. Ik heb gekozen voor deze ruime chip omdat ik in de laatste 4KB van de chip een mooie lookup tabel kwijt kon. In deze 4KB past een volledige ASCII character set van 256 8×8 tekens. De tekst die op het scherm verschijnt staat als ASCII in de EEPROM geprogrammeerd.

Dit project is nog niet helemaal af, vandaar dat onder in beeld dezelfde tekst nogmaals wordt afgedrukt (De EEPROM is 256 tekens groot en er passen er ruim meer op het scherm)

Mwah filmen van een TV gaat altijd lekker, vandaar de donkere vlakken in beeld….


Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data
Add your comment


Admin area